תהילה ומוניטין (הדפס)

 דרום
האזור המבטא את הייחודיות שלנו. מייצג את העצמת המוניטין כמו גם את פיתוח הפוטנציאל הרוחני. איזור הכריזמה ופיתוח הפוטנציאל הרוחני. מה שהיינו רוצים לשדר בחלל הבית או המשרד שלנו. יש לתלות באזור הדרומי.

הדפס על נייר 30X30 ס"מ