תמיכה מהיקום (הדפס)

תמיכה מהיקום – צפון מערב

אלמנט – מתכת
האזור המייצג את "מזל שמיים" הקשר של האדם עם היקום. תמיכה ממשפחה, חברים, מורים, מאנשים שמעולם לא פגשתם, כמו גם מכוח עליון. מתאים לחיזוק לפני משפט חשוב. בקשות ליקום. מקום הנדיבות והצדקה.

הדפס על נייר 30X30 ס"מ