בריאות ומשפחה (הדפס)

מזרח
אזור זה מייצג את היחסים בתוך המשפחה- עבר, הווה ועתיד. את ואת הקשר הבן- אישי במקום העבודה. לשיפור מערכות יחסים. בנוסף מייצג בריאות,  חוסן גופני ונפשי. אנרגיה של צמיחה והתחלות חדשות.

 

הדפס על נייר  30X30 ס"מ