רומי

רומי

במפה חוסר באלמנט מים + חיית השנה שלה – שור

30X60 cm

תגיות:

ציורי מתנה