ציורים לתמיכה מהיקום

תמיכה מהיקום – צפון מערב

אלמנט – מתכת
האזור המייצג את "מזל שמיים" הקשר של האדם עם היקום. תמיכה ממשפחה, חברים, מורים, מאנשים שמעולם לא פגשתם, כמו גם מכוח עליון. מתאים לחיזוק לפני משפט חשוב. בקשות ליקום. מקום הנדיבות והצדקה.

תגיות:

ציורי פנג שואי תמיכה מהיקום
OA233 80X80 OA232 80X80 תמיכה מהיקום OA243 130X90 OA231 80X80 OA185 70X100 OA165 70X100 OA227 95X95 OA203 95X95 OA154 95X95 OA213 95X95 OA155  95x95